Τη διάσπαση των μετοχών της σε δέκα νέες έναντι μιας παλιάς, με αλλαγή της ονομαστικής αξίας από 0,6 ευρώ σε 0,06 ευρώ, καθώς και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της έως 10,56 εκατ. ευρώ με αναλογία 2 νέες μετοχές προς μία παλαιά, αποφάσισαν οι μέτοχοι της DIversa κατά την έκτακτη γενική συνέλευση της 20ης Μαρτίου.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, οι μέτοχοι αποφάσισαν :

-Αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε «ΖΕΝΙΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»

-Διάσπαση των μετοχών σε δέκα νέες μετοχές αντί μίας παλιάς μετοχής, δηλαδή 17,6 εκατ. νέες μετοχές αντί 1,76 εκατ. παλιές μετοχές, με αλλαγή της ονομαστικής αξίας από 0,60 ευρώ ανά μετοχή σε 0,06 ευρώ ανά μετοχή

-Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας έως 35,2 εκατ. μετοχές, δηλαδή έως 10,56 εκατ. ευρώ, με τιμή διάθεσης 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Η αύξηση θα γίνει με δύο νέες μετοχές σε κάθε μία παλιά, με παραίτηση των παλαιών μετόχων.

-Ορισμός ενός τακτικού ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή. Ο ελεγκτής θα ελέγξει τη χρήση 01/07/2018-30/06/2019, οι οικονομικές καταστάσεις της οποίας θα αναδιατυπωθούν, επανελεγχθούν και αναδημοσιευθούν.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here