Περισσότεροι από 1.000 πασίγνωστοι Ευρωπαίοι Οικονομολόγοι, συνυπογράφουν μια σημαντική ανοικτή επιστολή που απευθύνεται όχι μόνον προς στους Ευρωπαίους ηγέτες αλλά και στους επικεφαλής των θεσμών και προς τους υπουργούς του κρίσιμου Εurogroup που συνεδριάζουν σε λίγες ώρες.

Στην επιστολή επιχειρηματολογούν με στοιχεία, για την ανάγκη έκδοσης ενός πακέτου Ευρω-Ομολόγων τα οποία περιγράφουν ως “Ομόλογα Αναγέννησης” με στόχο την αντιμετώπιση της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη.

Την ανοικτή επιστολή υπογράφουν φυσικά και Έλληνες Οικονομολόγοι ενώ σύντομα θα προστεθούν οι υπογραφές και Αμερικανών συναδέλφων τους.

Η Επιστολή με τίτλο:

“EUROPEAN RENAISSANCE BONDS TO FACE EUROPE’S HEALTH AND ECONOMIC EMERGENCY”

γράφει τα εξής:

Η εξάπλωση του Covid-19 έχει προκαλέσει τη σοβαρότερη παγκόσμια υγειονομική  και οικονομική αναστάτωση που πλήττει ολόκληρο τον κόσμο, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τα Συστήματα Υγείας, οι οικογένειες, τα άτομα και οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη χρειάζονται επείγουσα και σημαντική βοήθεια.

Τα απαραίτητα μέτρα περιλαμβάνουν:

 • Παροχή πόρων στα συστήματα υγείας για τη θεραπεία των μολυσμένων ασθενών και για την πρόληψη νέων λοιμώξεων.
 • Παροχή προσωρινών παροχών επιδομάτων ανεργίας σε όλους τους εργαζομένους που θα χάσουν τη δουλειά τους.
 • Βοήθεια στις οικογένειες, στους νέους, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες ώστε να ικανοποιήσουν τις βασικές πρόσθετες ανάγκες που δημιουργούνται από την κρίση.
 • Παροχή επιδοτήσεων και οικονομικής βοήθειας σε επιχειρήσεις που πρέπει να σταματήσουν ή να μειώσουν την παραγωγή τους.
 • Χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού συστήματος για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων μη κυβερνητικών οργανώσεων στο ρόλο τους για κοινωνική στήριξη.
 • Χρηματοδότηση ενός πανευρωπαϊκού επενδυτικού σχεδίου για τις υποδομές και το περιβάλλον ικανό να αναζωογονήσει με βιώσιμο τρόπο την ευρωπαϊκή οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ήδη βοήθεια 25 δισ. Ευρώ και ανέστειλε τους δημοσιονομικούς κανόνες που επιβάλλονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έδωσε τελικά προσωρινή ομπρέλα ύψους 750 δισ. Ευρώ.

Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά αλλά, αν και εκτιμούμε αυτές τις προσπάθειες, πιστεύουμε ότι δεν επαρκούν.

Θα χρειαστεί ένα έκτακτο δημοσιονομικό σύστημα, το οποίο θα είναι ακόμη μη ποσοτικοποιημένο. Τα κράτη μέλη δεν θα μπορέσουν να αντέξουν μόνα τους, το δικό τους δημοσιονομικό σκέλος.

Αν συνέβαινε αυτό, τα βάρη του δημόσιου χρέους θα εκραγούν, ανεξάρτητα από το πόσο άνετα μπορεί να εμφανιστεί ο σημερινός δημοσιονομικός χώρος.

 • Συνεπώς, τα δημοσιονομικά μέτρα θα στερούνται αξιοπιστίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αντιπαραγωγικές αντιδράσεις στην αγορά που θα αυξήσουν τους κινδύνους, θα διαταράξουν τις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές και – στην Ευρωζώνη – θα επιβαρύνουν υπερβολικά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Θα δημιουργηθεί μια νέα μορφή κρίσης κρατικών χρεών όπως την περίοδο 2010-2012, σε ανυπολόγιστη κλίμακα.

 • Ακόμη πιο σημαντικό, οποιοσδήποτε περιορισμός στην ικανότητα των μεμονωμένων χωρών να αντιμετωπίσουν την πανδημία και τις οικονομικές της συνέπειες αποτελεί απειλή για τους ανθρώπους σε όλες τις άλλες χώρες.

Εάν αυτή η σοβαρή έκτακτη ανάγκη δεν αντιμετωπιστεί σωστά, η υγεία και η ζωή εκατομμυρίων πολιτών θα βρίσκονται υπό υπαρξιακή απειλή.

Αντιμετωπίζουμε μια πρωτοφανή πρόκληση σε επίπεδο Ένωσης, χρειαζόμαστε μια πρωτοφανή στρατηγική σε επίπεδο Ένωσης.

Ως εκ τούτου, οι υπογράφοντες οικονομολόγοι συντάσσονται για να ενθαρρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει “ό, τι χρειάζεται” για να καταπολεμήσει την πανδημία, να ανακουφίσει τις δυσκολίες των πολιτών και να στηρίξει την οικονομία σε όλες τις χώρες, συμμετέχοντας ενεργά στη χρηματοδότηση, τον συντονισμό και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων.

Κατά συνέπεια

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

 

Οι πόροι που είναι αναγκαίοι για την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που πλήττουν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συγκεντρωθούν σε ένα Κοινό Κεντρικό Ταμείο υπό την ευθύνη των θεσμικών οργάνων της Ένωσης (π.χ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), αποφεύγοντας μια μη βιώσιμη αύξηση των εθνικών χρεών.

Κάθε χώρα μέλος θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε αυτό το ταμείο βάσει τεκμηριωμένων αναγκών και συνεπών σχεδίων που έχουν συμφωνηθεί με το προαναφερόμενο ίδρυμα. σε περίπτωση δυσκολιών κατά την λήψη απόφασης, οι πόροι πρέπει να διανέμονται στα κράτη μέλη με αναλογία πληθυσμού.

Όσον αφορά τα μέσα που απαιτούνται για τη δημιουργία του Ταμείου, υποβάλλονται διάφορες προτάσεις.

Σύμφωνα με άλλες εκκλήσεις για τις οποίες προσυπογράφουμε, προτείνουμε την έκδοση ευρωομολόγων, που προτείνουμε να ονομάζουμε “Ευρωπαϊκά Ομόλογα Αναγέννησης”.

Αυτά τα ομόλογα θα μπορούσαν να υποστηριχθούν από κάποια κοινή Δημοσιονομική Αρχή ή από άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα που θα δημιουργηθούν ad-hoc, δεδομένου ότι ο φόβος του ηθικού κινδύνου δεν μπορεί να διαδραματίσει κανένα ρόλο υπό τις παρούσες συνθήκες.

Επιπλέον, ας υπογραμμίσουμε ότι αυτό το νέο κοινό χρέος δεν θα συνεπάγεται καμία αλληλοενισχύση των υφιστάμενων κρατικών χρεών αλλά θα αφορά μόνο τα έξοδα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του τεράστιου κοινού σοκ που πλήττει όλες τις χώρες της ΕΕ.

Αν προκύψει μια συλλογική πολιτική αποφασιστικότητα και συναίνεση, κανένα τεχνικό πρόβλημα δεν είναι ανυπέρβλητο.

 • Εξάλλου, γιατί δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση;
 • Γιατί πρέπει να μείνουμε μαζί, οι Ευρωπαίοι πολίτες, εάν δεν είμαστε ακόμη σε θέση να δώσουμε κοινή απάντηση στην κοινή απειλή που μας απειλεί;

Χωρίς κοινή απάντηση, το μέλλον της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρισκόταν σε σοβαρό κίνδυνο.

Η ΕΕ πρέπει να μετατρέψει αυτές τις δύσκολες μέρες σε ευκαιρία. Είναι καιρός να αποδείξουμε την πραγματική έννοια της μακράς διαδικασίας ενσωμάτωσης που δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα της Ευρωζώνης. Τώρα απαιτείται επειγόντως κοινή δράση για την πρόληψη μιας μη αναστρέψιμης βλάβης.

Δείτε ποιοι οικονομολόγοι έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής….

Signatories

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here