Κεφάλαια 2 εκατ. ευρώ αναμένεται να κατευθυνθούν στην μακρινή Αυστραλία με στόχο την ενίσχυση της «FLEXOPACK PTY LTD» που εδρεύει στο Brisbane.

Όπως σημειώνεται η διοίκηση της εταιρείας παραμένει στρατηγικά και σταθερά προσανατολισμένη στην ενίσχυση της παρουσίας και διείσδυσης της τοπικής ως άνω θυγατρικής της στη γεωγραφική περιοχή της Αυστραλίας, με σκοπό την περαιτέρω ουσιαστική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου και την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της εν λόγω αγοράς.

Ήταν το 2017 όταν και ιδρύθηκε η παραπάνω εταιρεία ώστε να προχωρήσει στην αγορά οικοπεδικής έκτασης, με σκοπό την ανέγερση, μελλοντικά, βιομηχανικού κτιρίου στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του ομίλου για την αναδιοργάνωση και την ουσιαστική διεύρυνση του παγκόσμιου δικτύου παραγωγής, διανομής και διάθεσης των προϊόντων του, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη των παραγωγικών του δραστηριοτήτων στη συγκεκριμένη γεωγραφική επικράτεια.

Ειδικότερα, η μητρική εταιρεία ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην κεφαλαιακή ενίσχυση με το ποσό των 2 εκατ. ευρώ, της σε ποσοστό 100% θυγατρικής της εταιρείας «FLEXOPACK INTERNATIONAL LIMITED» που εδρεύει στην Λάρνακα της Κύπρου η οποία με την σειρά της ελέγχει εξ’ ολοκλήρου την εταιρεία με έδρα την Αυστραλία

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση στο ΧΑ

“Η εν λόγω κεφαλαιακή ενίσχυση υλοποιήθηκε μέσω της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εν λόγω θυγατρικής  με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση εκατό χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας ενός (1,00) Ευρώ εκάστης και με τιμή διαθέσεως είκοσι (20,00) Ευρώ δι’ εκάστη μετοχή.

Η εν λόγω υπέρ το άρτιο αύξηση στην θυγατρική εταιρεία, πραγματοποιήθηκε με πρωτεύοντα σκοπό να κατευθυνθεί στην περαιτέρω χρηματοδότηση και κεφαλαιακή ενίσχυση της εδρεύουσας στο Μπρισμπέιν (Brisbane) της Αυστραλίας θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου με την επωνυμία «FLEXOPACK PTY LTD» ( στην οποία η παραπάνω κυπριακή θυγατρική κατέχει το 100% των δικαιωμάτων  ψήφου ),  καθώς η τελευταία (FLEXOPACK PTY LTD) αναπτύσσει σημαντικά τον κύκλο εργασιών της και έχει άμεση  ανάγκη  χρηματοδοτικής υποστήριξης αυτής της ανάπτυξης, τόσο μέσω νέων επενδύσεων, όσο και μέσω της αναμόρφωσης της οργανωτικής δομής της”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here