Η Hellenic Asset Management, ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων και περιουσίας με αδειοδότηση από Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. (Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων), εποπτευόμενη από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποστηρίζοντας παγκόσμιες πρωτοβουλίες αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη επενδυτική πολιτική, εντάχθηκε στην πρωτοβουλία «Principles for Responsible Investments» (PRI) ως «Investment Manager», με την υποστήριξη της εξειδικευμένης εταιρείας συμβούλων για ESG Responsible Investing Research & Integration & Sustainablity Strategy Global Sustain.

Το PRI αποτελεί τη πλέον αναγνωρισμένη και έγκριτη δράση για την προώθηση των υπεύθυνων επενδύσεων και την ενσωμάτωση ESG (Environmental, Social & Governance) κριτηρίων στις επενδυτικές αποφάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Οικονομικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και σήμερα απαριθμεί 3.000 εταιρείες και οργανισμούς που έχουν υπό τη διαχείρισή τους κεφάλαια 90 τρις δολαρίων.

Με την ένταξη της στην πρωτοβουλία PRI, η Hellenic Asset Management υιοθετεί τις εξής αρχές υπεύθυνων επενδύσεων:

  • Ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις διαδικασίες ανάλυσης επενδύσεων και λήψης αποφάσεων.
  • Ενεργή κατοχή κεφαλαίων και η ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις πολιτικές και πρακτικές ιδιοκτησίας κεφαλαίων.
  • Επιδίωξη ανάλογης εφαρμογής ESG θεμάτων από τις οντότητες στις οποίες πραγματοποιούνται επενδύσεις από την εταιρεία.
  • Προώθηση της αποδοχής και εφαρμογής των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων εντός του κλάδου.
  • Συνεργασία για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας στην εφαρμογή των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων.
  • Υποβολή έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας και την πορεία προς την εφαρμογή των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων.

Ο κ. Γιάννης Σαλαβόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Global Sustain GmbH & Group Head Int. Affairs, δήλωσε σχετικά τα εξής: «Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε επενδυτικές εταιρείες, τράπεζες και οργανισμούς που επιθυμούν να ενσωματώνουν κριτήρια ESG (EnvironmentSocialGovernance) στις επενδυτικές αποφάσεις και εταιρική στρατηγική τους και να αποτελέσουν μέρος διεθνώς αναγνωρισμένων πρωτοβουλιών όπως της παγκόσμιας πρωτοβουλίας PRI, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο μακροπρόθεσμα βιώσιμα αποτελέσματα».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here