Ο κλάδος της εμφιάλωσης νερού σήμερα, αντιμετωπίζει πληθώρα προκλήσεων, που απαιτούν εγρήγορση και άμεση ανταπόκριση. Μία από τις πιο σημαντικές είναι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Στις προκλήσεις αυτές:

  • η Βιομηχανία ανταποκρίνεται επενδύοντας στην έρευνα και την καινοτομία για την βελτίωση της διατροφής και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατανάλωση τροφίμων.
  • ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμφιαλώσεως Ελληνικού Φυσικού Μεταλλικού Νερού (ΣΕΦΥΜΕΝ) ανταποκρίνεται έχοντας ως στρατηγική του προτεραιότητα μεταξύ άλλων τη  Βιώσιμη Ανάπτυξη.  Για την επίτευξή της αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες για την ενεργοποίηση των επιχειρήσεων του Κλάδου και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων με την:
  • εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών,
  • καλύτερη αξιοποίηση των πηγών (ενέργεια, νερό, πρώτες ύλες),
  • βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων

με στόχο αφενός τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και αφετέρου την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Βιομηχανίας μέσα από την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας.

Ο  Πρόεδρος του ΣΕΦΥΜΕΝ, κ. Δ. Μεντεκίδης με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού δήλωσε: «Ο Σύνδεσμος με όραμα την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εργάζεται συστηματικά για να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των Μελών του και να προβάλλει τη συνεισφορά του κλάδου στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, στοχεύει στη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την ορθολογική διαχείριση του υδάτινου πλούτου και τη διαφύλαξη των πηγών ενώ, εξακολουθεί να παίζει ηγετικό ρόλο στην προώθηση της ανακύκλωσης, στη μείωση της συσκευασίας και στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού κατά την παραγωγική διαδικασία».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here