Προτού καν ολοκληρωθεί η θυελλώδης συνεδρίαση του Eurogroup, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έκανε τη δική της παρέμβαση ανακοινώνοντας ένα -ακόμη- πακέτο μέτρων για τη χαλάρωση των κανονισμών όσον αφορά τη χρήση χρεογράφων ως ενέχυρων για τη λήψη ρευστότητας στο ευρωσύστημα.

  • Με απλά λόγια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποδέχεται -μετά από χρόνια- και τα Ελληνικά Ομόλογα ως ενέχυρο παρά το γεγονός ότι δεν έχουν επενδυτικό βαθμό πιστοληπτικής αξιοπιστίας .

Το νέο έκτακτο πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε η Christine Lagarde προβλέπει:

. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε μια σειρά μέτρων για τα ενέχυρα ώστε να διευκολύνει την αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης για την παροχή δανείων σε εταιρείες και νοικοκυριά.

. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ υιοθέτησε τα παρακάτω προσωρινά μέτρα:

*ένα waiver (εξαίρεση) για το σύνολο του χρέους του ελληνικού δημοσίου όσον        αφορά τα κριτήρια για τη χαμηλότερη δυνατή πιστοληπτική ικανότητα των         χρεογράφων που  μπορούν να γίνουν αποδεκτά ως ενέχυρα.

. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει προσωρινά τα επίπεδα ανοχής ρίσκου στο ευρωσύστημα μέσω μιας γενικής μείωσης του haircut στα ενέχυρα κατά 20%

Η νέα δέσμη Lagarde συμπληρώνει τα άλλα μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης και του προγράμματος έκτακτης αγοράς πανδημίας (PEPP) ως απάντηση στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Τα μέτρα υποστηρίζουν συλλογικά την παροχή τραπεζικών δανείων, ιδίως με τη διευκόλυνση των όρων υπό τους οποίους οι πιστωτικές απαιτήσεις γίνονται δεκτές ως εξασφάλιση.
Ταυτόχρονα, το Ευρωσύστημα αυξάνει την ανοχή του σε κινδύνους για την υποστήριξη της παροχής πιστώσεων μέσω των πράξεών αναχρηματοδότησης, ιδίως μειώνοντας με συνέπεια τις περικοπές αποτίμησης των ασφαλειών για όλα τα περιουσιακά στοιχεία.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here