Η εταιρεία Σωληνουργεία Λ. Τζιρακιάν Profil AE ιδρύθηκε το 1964 από τον Λ. Τζιρακιάν, με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή χαλυβδοσωλήνων παντός τύπου. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1990, με τη μετοχή της να διαπραγματεύεται με τον τίτλο «ΤΖΚΑ». Ελέγχεται μετοχικά από την οικογένεια Α. Τζιρακιάν, με σημαντικό ποσοστό να κατέχει η έτερη εταιρεία του Ομίλου Λ. Τζιρακιάν, Εuropa Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ. Χρέη διευθύνοντος συμβούλου εκτελεί ο Λυμπαρέτ Α. Τζιρακιάν.

Η εταιρεία, από το 1967 έως σήμερα, είναι εγκατεστημένη στα Οινόφυτα Βοιωτίας, σε ιδιόκτητη έκταση άνω των 80.000 τ.μ., ενώ κατέχει άνω των 20.000 τ.μ. στεγασμένους χώρους παραγωγής, εμπορίας, διακίνησης, αποθήκευσης, καθώς και χώρους γραφείων.

 Όραμά της αποτελεί η διαρκής ενδυνάμωση της θέσης της τόσο στην ελληνική όσο και στην παγκόσμια αγορά. Μέσα από την πολυετή της παρουσία στον χώρο, έχει ως στόχο τον συνεχή εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της με νέα προϊόντα, που καλύπτουν ποικίλες ανάγκες της αγοράς αλλά και κατέχουν υψηλή προστιθέμενη αξία, με βασική πάντα προϋπόθεση την παροχή υψηλής ποιότητας.

Αδιάλειπτος στόχος της Σωληνουργεία Λ. Τζιρακιάν Profil AE αποτελούν οι επενδύσεις της για τη διαρκή αναβάθμιση του μηχανολογικού της εξοπλισμού, με στραμμένη πάντα την προσοχή της στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού της αποτυπώματος.

Πέραν όμως του άρτιου ηλεκτρομηχανολογικού της εξοπλισμού, το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό της. Η Σωληνουργεία Λ. Τζιρακιάν Profil AE καταβάλλει διαρκή προσπάθεια για την εξέλιξή του αλλά και για την αύξηση των θέσεων απασχόλησης συνολικά.

Η εταιρεία επιδιώκει την επέκτασή της και σε άλλους κλάδους δραστηριότητας, αλλά και την ενίσχυση των υφιστάμενων, όπως του real estate, στο οποίο ήδη δραστηριοποιείται μέσω της αξιοποίησης των ακινήτων που διαθέτει.

 Κύρια δραστηριότητά της αποτελεί η εισαγωγή, παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία προϊόντων χάλυβα, που κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: τόσο στα επιμήκη όσο και στα πλατέα προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά παραγόμενα είδη αποτελούν οι σωλήνες κατασκευών, τόσο θερμής όσο και ψυχρής έλασης, καθώς και οι γαλβανισμένοι. Επιπροσθέτως, στις παρούσες εγκαταστάσεις πραγματοποιείται και η παραγωγή λαμαρινών και ταινιών χάλυβα.

Για την ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της η εταιρεία δραστηριοποιείται, επίσης, στην εμπορία δοκών καθώς και μορφοσιδήρων παντός τύπου.

Τα προϊόντα που παραδοσιακά παράγει η εταιρεία, σε συνδυασμό με τα προϊόντα που διαρκώς αναπτύσσει μέσα από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης που διαθέτει, καλύπτουν πλήθος εφαρμογών στον κατασκευαστικό κλάδο τόσο για μικρότερης όσο και για μεγαλύτερης εμβέλειας έργα.

Το βασικό κανάλι διάθεσης των προϊόντων της αναπτύσσεται σε τρεις κύριους άξονες, τόσο εντός όσο και εκτός του ελλαδικού χώρου: το εκτεταμένο δίκτυο χονδρεμπόρων σιδήρου –που καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια–, τις βιοτεχνίες παντός τύπου, καθώς και την απευθείας προμήθεια σε κατασκευαστικά έργα.

Με βασικά «όπλα» την ποιότητα, την αξιοπιστία, τη συνέπεια, την ταχύτητα αλλά και την πολυετή παρουσία στον χώρο, τα προϊόντα της εταιρείας καταλαμβάνουν συνεχώς αυξανόμενο μερίδιο σε όλα τα μεγάλα έργα ανά την επικράτεια.

Με γνώμονα την εταιρική κοινωνική ευθύνη, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, η εταιρεία στέκεται αρωγός στην ενίσχυση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων αλλά και στη λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης και κάθε επίπτωσης από τη βιομηχανική της δραστηριότητα. Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχει υιοθετήσει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΝ ISO 14001:2015 και εφαρμόζεται σε όλες τις διεργασίες και διαδικασίες της, εντασσόμενο στο ενιαίο σύστημα διαχείρισης ποιότητας βάσει του ΕΝ ISO 9001:2015. Επιπροσθέτως, η διασφάλιση της ποιότητας πιστοποιείται μέσω του CE mark, που κατέχουν όλα τα παραγόμενα προϊόντα της εταιρείας.

Η Σωληνουργεία Λ. Τζιρακιάν Profil AE, με στόχο τη διαρκή εξέλιξη, επενδύει στον κλάδο, επεκτείνοντας και εντείνοντας τις δραστηριότητές της στον χάλυβα, επιδιώκοντας την όσο το δυνατόν πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών της αγοράς, με κεντρικό πυλώνα της τον πελατοκεντρισμό που τη διακρίνει.

…………………..

Περιοδικό ΧΡΗΜΑ, τευχ. Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here