Mπαράζ αρνητικών επιπτώσεων για τις ευρωπαϊκές τράπεζες “βλέπει” ο οίκος αξιολόγησης Moody’s ως ντόμινο από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού.
O Μοody’s στο πλαίσιο αυτό υποβάθμισε τις προοπτικές των τραπεζικών συστημάτων Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Δανίας, Ολλανδίας και Βελγίου σε αρνητικές από σταθερές.
Ο οίκος μεταξύ άλλων προβλέπει:
  • την αύξηση των “κόκκινων” δανείων
  • τον περιορισμό της ροής εσόδων στα τραπεζικά συστήματα.

Στην σχετική έκθεση ο Moody’s αναφέρει ότι «οι αλλαγές αντανακλούν την προσδοκία της Moody’s ότι η εξάπλωση του κορωναϊού στην Ευρώπη, η οποία έχει οδηγήσει σε εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων και περιορισμούς στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, θα πλήξει την οικονομική δραστηριότητα φέτος. Η Moody’s προβλέπει συσσωρευμένη συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά το πρώτο και το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Παρόλο που τα υποστηρικτικά μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής πιθανότατα θα βοηθήσουν την οικονομική ανάκαμψη τα επόμενα τρίμηνα και το 2021, η απώλεια παραγωγής κατά το δεύτερο τρίμηνο είναι απίθανο να ανακτηθεί. Σε αυτό το περιβάλλον, τα προβληματικά δάνεια των τραπεζών θα αυξηθούν, ενώ οι υψηλότερες προβλέψεις για την απώλεια δανείων θα μειώσουν την κερδοφορία των τραπεζών, η οποία είναι ήδη χαμηλή σε σύγκριση με τους συνομηλίκους της.

Παρόλο που οι κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει εκτεταμένα μέτρα στήριξης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής θέσης των επιχειρήσεων και στην άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων στην απασχόληση και στα νοικοκυριά, ο οίκος δεν θεωρεί ότι αυτά επαρκούν για να αντισταθμίσουν πλήρως τις δυσμενείς επιπτώσεις της επαγόμενο από κορωναϊό τερματισμό. Η Moody’s αναμένει ότι οι τομείς των ξενοδοχείων, εστιατορίων, αερομεταφορών, αυτοκινητοβιομηχανίας και λιανικού εμπορίου θα πληγούν περισσότερο και ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) θα είναι ιδιαίτερα ευάλωτες.

Στα περισσότερα τραπεζικά συστήματα, η ρευστότητα είναι ισχυρή και τα κεφαλαιακά αποθέματα είναι σημαντικά, παρέχοντας μια σταθερή βάση για την απορρόφηση απροσδόκητων ζημιών.

Οι προοπτικές για το βελγικό, δανικό, ολλανδικό, γαλλικό, ιταλικό και ισπανικό τραπεζικό σύστημα αλλάζουν σε αρνητικές από σταθερές. Η Moody’s αναμένει ότι το λειτουργικό περιβάλλον για αυτά τα τραπεζικά συστήματα θα επιδεινωθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της διαταραχής που σχετίζεται με το κοροναϊό. Η οικονομική ανάκαμψη και η αναταραχή της αγοράς που προκαλείται από την πανδημία θα μειώσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και θα αυξήσουν τον κίνδυνο για τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών, γεγονός που θα απαιτήσει πρόσθετες προβλέψεις για ζημίες λόγω δανείων. Ως αποτέλεσμα, η κερδοφορία θα μειωθεί.

Οι προοπτικές για τα τραπεζικά συστήματα της Γερμανίας και της Βρετανίας παραμένουν αρνητικές. Και στις δύο χώρες, η επιδημία του κοροναϊού θα επιδεινώσει τις πιέσεις που ήδη επηρεάζουν τις προοπτικές της τραπεζικής βιομηχανίας. Στη Γερμανία, αυτά περιλαμβάνουν την μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους και τις δυσμενείς επιπτώσεις των διεθνών εμπορικών εντάσεων εταιρείες με προσανατολισμό προς τις εξαγωγές. Στη Βρετανία, οι μακροοικονομικές συνθήκες επιδεινώνονται εν μέρει εξαιτίας των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με την Brexit. Η Moody’s είχε ήδη αλλάξει τις προοπτικές της στα γερμανικά και βρετανικά τραπεζικά συστήματα σε αρνητικές από σταθερές το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2019 αντίστοιχα.

Η Moody’s διατηρεί σταθερές προοπτικές για τα τραπεζικά συστήματα της Σουηδίας και της Ελβετίας. Ο οίκος εκτιμά ότι η μείωση της κερδοφορίας των σουηδικών και ελβετικών τραπεζών καθώς και η αύξηση των προβληματικών δανείων από πολύ χαμηλή βάση θα παραμείνουν πιο περιορισμένες. Αυτό θα επιτρέψει στις τράπεζες και στα δύο συστήματα να διατηρήσουν τους ισχυρούς δείκτες κεφαλαίου τους, οι οποίοι εξακολουθούν να επωφελούνται από τη συνεχιζόμενη παραγωγή κεφαλαίων».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here